REVOLUTION FOR A NEW EARTH - A Call for Global Grace Day, November 9th 2013

"Η γη που σήμερα πεθαίνει από τη δίψα μπορεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να μεταμορφωθεί σε παράδεισο, εάν συνεργαστούμε με τη φύση και ακολουθήσουμε τους νόμους της ζωής. Αυτάρκεις κοινότητες μπορούν να δημιουργηθούν παντού στη γη, ακόμη και εκεί που σήμεραείναι χερσότοπος και κατεστραμμένη γη. Νερό, ενέργεια και τροφή προσφέρονται δωρεάν στον άνθρωπο εάν ακολουθήσουμε τη λογική της φύσης και όχι τους νόμους του κέρδους. Όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν σήμερα καμία προοπτική στις πυκνοκατοικημένες, βιομηχανικές πόλεις, μπορούν να επιστρέψουν στην φύση και να ξεκινήσουν εκεί αυτόνομα και δημιουργικά μία νέα ζωή.
Η παγκόσμια επανάσταση χρειάζεται τώρα την εσωτερική χειραφέτηση. Χρειάζεται συγκεκριμένες δυνατότητες για την εσωτερική απελευθέρωση από το φόβο, τον ανταγωνισμό, τη ζήλεια και την απάτη στη συμβίωση των ανθρώπων. Χρειάζεται μία νέα προοπτική για την αγάπη, ώστε να αφήσει πραγματικά τον παλιό κόσμο πίσω της.

Η μεγαλύτερη κρίση στην εποχή μας είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη γη, όσο υπάρχει πόλεμος στην αγάπη. 

Στις κοινότητες που βασίζονται στην αλήθεια και την αλληλοϋποστήριξη, δημιουργείται μία δύναμη που είναι πιο ισχυρή από κάθε είδους βία. Είναι η δύναμη της εμπιστοσύνης: Εμπιστοσύνη ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, στους ενήλικες και τα παιδιά, στον άνθρωπο και τα ζώα. Επαναφορά της αρχέγονης εμπιστοσύνης σε ένα κόσμο, όπου δεν θα υπάρχει πια φόβος. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της θεραπευμένης ζωής.


Δεν υπάρχει πιο βαθύ όραμα από το όραμα ενός κόσμου, όπου υπάρχει εμπιστοσύνηανάμεσα σε όλες τις υπάρξεις.

Ο ερχόμενος πολιτισμός είναι ελεύθερος από βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει βαρβαρότητα μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και ζώων."

 

Ξημέρωμα
06:59 Διαλογισμός του Δένδρου

Κέντρο της Γης
11:00-12:00 Θα φτιάξουμε τα δένδρα των ευχώ με άσρπες κορδέλες
12:00-12:15 Ο διαλογισμός του Δέδρου για μκρούς και μεγάλους
12:15-12:45 Σεμινάριο ανακαλύπτοντας την ειρήνη μέσα σας

Ιππολύσης
13:30-14:15 Θα γεμίσουμε με κορδέλες και ευχές τα δένδρα
14:15-14:45 Θα ταίσουμε όλοι μαζι τα άλογα
15:00-15:15 Ο διαλογισμός του Δέδρου για μικρούς και μεγάλους
15:30-16:30 Sounds Healing & Tibetan bowls

La Soiree de Votanique
22:00 Διαλογισμός και sounds healing

 

Join us for your participation in Greece

https://www.facebook.com/groups/313847268754244/

At sunrise, On Global Grace Day, all participants will unite in spirit by focusing on key aspects of Terra Nova through meditation and visualization. Additionally, people carry out political pilgrimages, creative musical parades, theater performances, dance and art activities etc. all over the world


 

Join groups all around the world on Global Grace Day, November 9th, 2013 to bring forth the vision of an Earth free of fear and war, "Terra Nova."We come together to envision and strengthen the possibility of a new life on Earth. We envision a unified humankind based on trust, truth, solidarity - and "Grace": reconciliation instead of revenge. Together, we can activate humankind's great potential and put an end to all war. If life prevails there will be no losers.We live in times of historic change. An old era of dominance and exploitation is irretrievably in decline, and the new era is yet to be born. In order to emerge from our suicidal dead-end, we need to focus our powers on a new perspective. On November 9th we will unify as a new planetary community. In spite of the horrible violence plaguing our planet, we see the emergence of a new dream for humanity, for a reintegration of human culture into creation and all of life. When we choose to cooperate with nature: water, food, and energy will be abundantly available for all beings. New communities of trust can emerge everywhere, giving birth to a new era. Life will blossom once the tyranny is over.The goal is to catalyze a global intention in cites all around the world. Since 2005, Global Grace Day has created a wave that continues to grow into a planetary movement.Attend an event in your region or organize your own (Write us when you plan to initiate an event: igp (at) tamera (dot) org). Please invite your friends and family to join you.Why November 9th? We have chosen a historic day of both pain and hope: On November 9th 1938 the genocide of the Jews in Germany began in the so-called “Crystal Night” and on November 9th 1989, the Berlin Wall fell. On Global Grace Day we connect to the power of humaneness that is able to take down all walls of separation and systems of violence.

 

Join us for your participation in Greece

https://www.facebook.com/groups/313847268754244/


Institute for Global Peace Work (IGP) 
Tamera Peace Research Center
Monte do Cerro, P-7630-303 Colos, Portugal
Phone: +351-283 635 484, Fax: - 374
http://www.tamera.org/http://unify.org/grace