top of page

H θεραπευτική κίνηση των Δελφινιών 

Επαναπρογραμματίζοντας τον εγκέφαλο με την κίνηση των Δελφινιών. 

Καθοδηγούμενη κίνηση απο τις αρχες του Φέλντενκραϊς και της Αμοράχ Κουαν Γιν, Θιβετιανά κύμβαλα και θεραπευτικοί ήχοι

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε εδώ

 

Στο workshop θα βιώσετε μια ήρεμη, γλυκιά και ήπια καθοδηγούμενη κίνηση του σώματος στο πάτωμα. Παράλληλα θα νιώσετε τις δονήσεις και τη φροντίδα από τις συχνότητες των θεραπευτικών ήχων των Θιβετιανών κύμβαλων, των energetic chimes, των tuning forks για την ηρεμία και γαλήνη του σώματος και του νου.

 

Οι κινήσεις των δελφινιών προορίζονται να διδάξουν το σώμα σας πώς να απομάθει παλιά περιοριστικά μοτίβα, με τη βοήθεια της κίνησης με συγκεκριμένους τρόπους, παρακολουθώντας παράλληλα προσεκτικά τον εαυτό σας, ώστε να γνωρίσετε τις λεπτές αποχρώσεις των κινήσεων σας.

Όταν έχετε επίγνωση του τι κάνετε και την ίδια στιγμή αισθανθείτε τα αποτελέσματα στο σώμα σας, τότε απελευθερώνεστε για να μάθετε νέους τρόπους για να κινήστε και να υπάρχετε (να είστε). Οι νέοι αυτοί τρόποι θα είναι εναρμονισμένοι ανάλογα με το ποιος/ποια είστε τώρα. Με άλλα λόγια, το σώμα θα σας δώσει νέες επιλογές σας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν ο εγκέφαλός σας μαθαίνει ένα καινούργιο τρόπο που απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ένα προηγούμενο, και άρα εγκαταλείπει τον παλιό τρόπο και αποδέχεται τη νέα, πιο ενεργειακά αποδοτική επιλογή.

Χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να κρατήσει ένα μέρος του σώματός σας σε σύσπαση από ό, τι να το αφήσει να είναι ελεύθερο, χαρούμενο, και αυθόρμητο, όπως συμβαίνει στην κίνηση του δελφινιού.

Ως εκ τούτου, άπαξ και το μυαλό σας βιώσει μια εναλλακτική λύση που επιτρέπει την ελευθερία, τη χαρά, τον αυθορμητισμό, και την απελευθέρωση της συστολής, υιοθετεί αυτό ως νέο modus operandi και λέει στο σώμα σας να λειτουργεί με τον νέο αυτό τρόπο.

 

Ο στόχος του επαναπρογραμματισμού   είναι να ελευθερώσει το σκελετικό σύστημα από τα πρότυπα που εμποδίσουν τον  αυθορμητισμό και την ελευθερία,  και που μπλοκάρουν  τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

 

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται στον εγκέφαλο. Τα οστά του κρανίου συνεχώς συστέλλονται και διαστέλλονται απαλά και διακριτικά, Αυτή η διαδικασία διαστολής και συστολής προωθεί  το εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημα, λιπαίνοντας και διατηρώντας το εύπλαστο, ώστε να  είναι σε θέση να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρικά ερεθίσματα  βοηθούν τον εγκέφαλο να αντιληφθεί το φυσικό περίγυρο μέσω των αισθήσεων καθώς  επίσης δημιουργεί την παρόρμηση για να κινήσει το σώμα.

Κάθε κίνηση, είτε πρόκειται για το χτύπημα  μιας μπάλας ποδοσφαίρου είτε για το  ελαφρώς σήκωμα του φρυδιού, αρχίζει με μία ηλεκτρική ώθηση μέσα στον  εγκέφαλο που αποστέλλεται μέσω του εγκεφαλονωτιαίο υγρού στο κεντρικό νευρικό σύστημα στα κατάλληλα νεύρα, τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούν τον οργανισμό να παράγει την κίνηση.

 

Τα Δελφίνια λειτουργούν και από τις δύο πλευρές του εγκεφάλου τους, την ίδια στιγμή, αντίθετα από τους ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους λειτουργούν πότε  με τη μία ή  και πότε με την άλλη πλευρά του εγκεφάλου τους, και  σπανίως με τις  δύο πλευρές ταυτόχρονα. Έχει ειπωθεί ότι δελφίνια βλέπουν τους ανθρώπους ως κοιμισμένους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δελφίνια κοιμούνται με το να απενεργοποιούν τη μία πλευρά του εγκεφάλου, και μετά την  άλλη, κρατώντας μία πλευρά λειτουργική ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι διότι δεν μπορούν να κοιμηθούν μια και η αναπνοή τους είναι πάντα συνειδητή και άρα αν κοιμηθούν  δεν θα αναπνέουν.

 

Είναι επίσης αρκετά κοινώς αντιληπτό ότι τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν μόνο το 5 έως 10 τις εκατό περίπου της χωρητικότητας του εγκεφάλου τους. Αυτός  όμως είναι απλά ένα παράγοντας που μπορεί να εξελιχθεί και όχι μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. 

 

Ο  προορισμό σας και η πραγματική σας κατάσταση είναι να είστε  ένας "ολόκληρος εγκέφαλος », όπως ακριβώς τα δελφίνια.

 

 

 

Dolphin Brain Reparttening | Dolphin Moves

Body movement  principles and techniques of Moshe Feldenkrais & Amorah Quan Yin, with Tibetan Bowls and Healing Frequencies

 

The Dolphin Moveves aspect of Dolphin Brain Repatterning is guided floor movement work. Dolphin Moves are intended to teach your body how to unlearn old restrictive patterns by moving in specific wayswhile monitoring yourself carefully in order to be aware of the subtleties of your movements. When youare aware of what you are doing and can feel the results in your body at the same time, you are freed tolearn new ways of moving and being that are more commensurate with who you are now and who you arebecoming. In other words, you give your body new choices. Interestingly enough, when your brain learnsa way of doing something that requires less energy than a previous way of doing it, it drops the old way and accepts the new, more energy-efficient option. It takes much more energy to hold a part of your body in contraction than it does to let it be free, joyful, and spontaneous, as in the Dolphin Wave Effect.

Therefore, once your brain experiences an alternative that allows for freedom, joy, spontaneity, and release of contraction, it adopts that modus operandi and tells your body how to operate in the new way.

The objective of Dolphin Brain Repatterning is to free the skeletal system of holding patterns that inhibit you from being spontaneous and free, and that block the flow of cerebrospinal fluid.

Cerebrospinal fluid is produced in the brain. The cranial bones are constantly expanding and contracting gently and subtly, as are the sacral bones. This process of expansion and contraction pumps the cerebrospinal fluid throughout the central nervous system, keeping it lubricated, supple, and able to conduct electrical currents. Electrical stimuli in the brain cause perceptions of physical sensation and impulses to move. Every movement, whether it be kicking a football or slightly raising an eyebrow, begins with an electrical impulse in the brain that is sent via the cerebral spinal fluid in the central nervous system to the appropriate nerves, which then trigger the body to produce movement.

 

Dolphins operate from both sides of their brains at the same time, whereas most humans at this time act

from one or the other side of their brains, but rarely from both sides together. It has been said that

dolphins see humans as being asleep. This is because dolphins sleep by turning off first one side of their

brains, then the other, keeping one side functional at all times. It is also fairly commonly understood that

average human beings only utilize about 5 to 10 percent of their brain capacity. This is an evolutionary

factor and not a normal condition in humans.

You are intended to become a "whole brain" being like the dolphins

SOURCE: Amorah Quan Yin, Pleiadan Lightwork

bottom of page