Σας ευχαριστούμε θερμά !

Σας έχει ήδη σταλεί email, που παρακαλούμε θερμά να το βρείτε για να επιβεβαιώστε την εγγραφή σας. Δείτε αν υπάρχει σε άλλο φάκελο στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας.

Με το που το βρείτε, επιλέξετε το σύνδεσμο που υπάρχει μέσα στο email για την επιβεβαίωση της εγγραφή σας

peace. love. balance.